KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Thông báo

Bước 1: Hạn 26/12/2022
Đăng ký tên đề tài, thành viên tham gia và giáo viên hướng dẫn (nếu có)
Các nhóm sinh viên đăng ký tên đề tài và thành viên của nhóm nghiên cứu (tên GVHD đề xuất- nếu có) về Khoa Tài chính – Ngân hàng tại đây 
Hạn đăng ký: 11.59pm 26/12/2022


Bước 2: 27/12/2022
Khoa công bố kết quả phân công GVHD của các nhóm đề tài tham gia cuộc thi:

Bước 3: Từ 27/12/2022 – 18/4/2023:
Các nhóm sinh viên thực hiện đề tài đã đăng ký dưới sự hướng dẫn của GVHD. Lưu ý đọc kỹ thể lệ về yêu cầu đối với Nội dung và hình thức của sản phẩm nộp để đảm bảo đúng yêu cầu và thể lệ của Nhà trường.

Bước 4: 19/4/2023 – 1/5/2023:
Khoa thu bài báo cáo và tiến hành các bước phản biện, đánh giá công trình tham gia xét giải.

Bước 5: 4/5/2023:
Khoa công bố kết quả vòng thi cấp đơn vị và danh sách các nhóm có công trình được vào vòng chung khảo cấp Trường.
Kế hoạch chi tiết sinh viên xem tại đây