VAI TRÒ CẦN CÓ CỦA NHẬT BẢN : HỌC TỪ LỊCH SỬ, NGẪM VỀ TƯƠNG LAI

Sự kiện
Sau khi Nhật Bản công bố chiến lược quốc gia nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế, các ngân hàng trong nước đã liên tục đưa ra những đổi mới nhằm khẳng định vị trí thiết yếu trong sự thịnh vượng chung của đất nước. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nhóm khách hàng đa dạng, ngân hàng Nhật Bản đang điều chỉnh các dịch vụ sao cho phù hợp, đồng thời phát huy và nâng cao những vai trò cốt lõi của mình:
- Từ bên cho vay truyền thống đến bên cung cấp vốn hàng ngày (everyday banking) và phức hợp (complex financing)
- Từ vai trò bảo vệ và tạo ra của cải đến vai trò nâng cao hiểu biết về tài chính cho người dân
- Từ đối tác thương mại nói chung đến chuyên gia sâu về lĩnh vực
- Từ bên hỗ trợ thị trường vốn đến bên hỗ trợ toàn diện các loại hình tài sản
- Từ ngân hàng truyền thống đến nhà điều phối hệ sinh thái
- Từ tổ chức tài chính đến cố vấn chính sách
Bên cạnh đó, ngân hàng còn đóng những vai trò quan trọng nào đối với một cường quốc châu Á như Nhật Bản? Hãy cũng lắng nghe phân tích của chuyên gia trong chuỗi bài chia sẻ của doanh nghiệp Nhật Bản: “Vai trò cần có của ngân hàng ở Nhật Bản: học từ lịch sử, suy ngẫm về tương lai”:
? Ban tổ chức: Trường Đại học Ngoại thương, Công ty Mitani Sangyo và Ngân hàng Mizuho
? Diễn giả: Ông Kato Masahiko, Tổng Giám đốc Ngân hàng Mizuho
? Chủ đề: Vai trò cần có của ngân hàng ở Nhật Bản: Học từ lịch sử, suy ngẫm về tương lai
? Ngôn ngữ: tiếng Nhật (có phiên dịch tiếng Việt)
☎️ Thời gian: 17:45 thứ Tư, ngày 26/04/2023
? Địa điểm: Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương
Mỗi sinh viên tham dự và hoàn thành check-in theo yêu cầu của BTC được cộng 2 điểm rèn luyện.
Lưu ý:
- Sinh viên đã xác nhận tham dự theo các kênh của Khoa Tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương KHÔNG đăng ký Forms này
- Sinh viên đăng ký FORMS phải cam kết CHẮC CHẮN tham dự chương trình
- Sau khi đăng ký, sinh viên sẽ nhận được thông báo hướng dẫn xác nhận việc tham gia qua email. Vì vậy đề nghị các bạn sinh viên chú ý check email.