Sinh nhật 16 tuổi khoa Tài chính - Ngân hàng

Sự kiện
1/4/2022 đánh dấu Khoa TCNH thêm một tuổi. Trong một năm qua, Khoa TCNH đã có những bước phát triển và nhiều thành tích đáng chú ý. Hãy cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong số nhiều hoạt động năm vừa rồi để tiếp tục hướng tới những cột mốc mới trong tương lai.
1. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng định hướng nghiên cứu được chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Đây là chương trình thạc sĩ đầu tiên của Trường Đại học Ngoại thương được trao chứng nhận kiểm định chất lượng.
2. Rà soát và sửa đổi thành công 5 chương trình đào tạo cử nhân và 2 chương trình thạc sĩ với việc bổ sung nhiều môn học cũng như phương pháp giảng dạy mới phù hợp xu thế hiện nay trong lĩnh vực TCNH
3. Khoa Tài chính – Ngân hàng phối hợp với Ngân hàng MB xây dựng các môn học, bài giảng, bài tập tình huống và tập huấn cho giảng viên để phát triển các nội dung giảng dạy gắn với thực tiễn trong bối cảnh 4.0 thông qua Không gian sáng tạo số FTU-MB Digital Hub.
4. Khoa Tài chính - Ngân hàng vinh dự đón nhận Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nghiên cứu khoa học về Tài chính - Chứng khoán giai
đoạn 2006 – 2021.
5. Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp trường “TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN 4.0” với sự tham dự đông đảo của đại diện các cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp cũng như học giả trong và ngoài trường. 
May be an image of 4 people, indoor and text that says 'U BỒ GIẢO DUC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Kiểm định theo tiê của Mạng lưới các trườn huẩn ch Đô Hà Nội, ngày ượng (AUN-QA)'
May be an image of 12 people, people standing and text that says 'FG MB LỄ BÀN GIAO FTU-MB DIGITAL HUB Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021 æMB MB'
May be an image of text that says 'HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc Hạnh phúc CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Tặng GIẤY KHEN TẬP THỂ KHOA TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Đã thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nghiên cứu khoa học về Tài chính Chứng khoán giai đoạn 2006 2021 Hà 18 tháng năm 2021 CH TỊCH Quyết định số: 395/QĐ-UBCK ngày 18/6/2021 ransVăn Dũng'May be an image of 6 people, people sitting and indoor