ĐĂNG KÝ GVHD HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023 - HẠN 5/3/2023

Thông báo
Khoa Tài chính - Ngân hàng đề nghị các bạn sinh viên thực hiện Học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 ( K58 và các khóa khác) điền thông tin đăng ký KLTN tại form này để làm cơ sở cho Khoa phân công GVHD
 
LƯU Ý: SV BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI FORM NÀY, DO THÔNG TIN CỦA GVHD TRÊN EPROFILE CHƯA ĐƯỢC UPDATE ĐẦY ĐỦ NÊN KHOA CHƯA ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ PHÂN CÔNG GVHD.
Đề nghị các bạn sinh viên lưu ý thực hiện các việc sau:
1. Sinh viên Tham khảo lĩnh vực và thông tin chuyên môn của GVHD tại link.
2. Đăng ký các nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: đăng ký GVHD mà SV đã liên hệ/ đã được nhận HD/Sinh viên có mong muốn được GVHD nhất và khả năng được phân công là cao nhất.
+ Nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là thứ tự ưu tiên thấp hơn nguyện vọng 1. Sau khi xét các điền kiện, nếu SV không được duyệt NV1 thì sẽ xét tiếp đến NV2 và NV3
3. Khuyến khích sinh viên: nếu GV mà sinh viên có ý định đăng ký cho NV1 nhưng sau khi liên hệ với GV, khả năng được nhận HD thấp, thì khuyến khích sinh viên liên hệ với GV khác để đăng ký nguyện vọng 1 cho GV có khả năng được chấp nhận cao hơn.
4. Thành tích tham gia các hoạt động tập thể, các đóng góp cho hoạt động chung của Khoa là 1 yếu tố ưu tiên để được xét GVHD theo nguyện vọng đăng ký của SV.
5. Thời hạn đăng ký thông tin tại link này: hết ngày 05/3/2023*
Nếu sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ cô Vân - 0985.266.929 và cô Mai Hoa - 0913.908.601