DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HPTN ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

Thông báo

Khoa Tài chính - Ngân hàng xin thông báo tới các bạn sinh viên danh sách Giảng viên hướng dẫn thực hiện HPTN đợt tháng 9 năm 2023 như sau: https://s.net.vn/ij4d

Sinh viên xem thông tin liên hệ với giảng viên tại link