Đội ngũ Khoa Tài chính - Ngân hàng

Ban Chủ nhiệm khoa

 

1

 

PGS,TS Nguyễn Việt Dũng

Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Paris Sorbonne, Pháp

Đào tạo ngắn hạn về Tài chính hành vi, Đại học Harvard, Mỹ

Visiting professor tại Đại học Rennes 1, Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

PGS,TS Phan Trần Trung Dũng

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

Thạc sĩ Tài chính, Trường quản trị kinh doanh đại học Antwerp (UAMS), Bỉ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ban Thư ký khoa

 

1

 

Đỗ Thị Tuyết Vân

Thư ký khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

Nguyễn Thị Mai Hoa

Chuyên viên hành chính khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp

 

1

 

PGS,TS Nguyễn Việt Dũng

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Paris Sorbonne, Pháp

Đào tạo ngắn hạn về Tài chính hành vi, Đại học Harvard, Mỹ

Visiting professor tại Đại học Rennes 1, Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

TS Nguyễn Đỗ Quyên

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Southampton, Anh

Đào tạo ngắn hạn về Tài chính, Đại học Harvard, Mỹ

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Stirling, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3

 

TS Nguyễn Đình Đạt

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học UWS, Anh

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Coventry, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

 

TS Nguyễn Thị Thu Huyền

Tiến sĩ Kinh tế quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Đầu tư, Đại học London Metropolitan, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

5

 

ThS Nguyễn Huy Hiệu

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Newcastle, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6

 

ThS Nghiêm Anh Thư

Thạc sĩ Quản trị tài chính - Đại học Lille, Pháp

Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp - Đại học Monash, Úc

Thạc sĩ Kinh doanh - Đại học Monash, Úc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

7

 

ThS Đinh Thủy Tiên

Thạc sĩ Kế toán - Tài chính, Đại học East Anglia, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

8

 

ThS Mai Trương Khánh Linh

Thạc sĩ Tài chính - Đầu tư, Đại học Queen Mary, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng

 

1

 

TS Nguyễn Thu Thủy

Trưởng bộ môn Tiền tệ-Ngân hàng

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Cardiff Metropolitan, Anh

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học Leiceister, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

PGS, TS Nguyễn Thị Lan

Tiến sĩ Kinh tế tài chính, ngân hàng, Học viện Tài chính, Việt Nam

Thạc sĩ Tài chính công, Đại học Paris IX- Dauphine, Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3

 

TS Nguyễn Thị Hà Thanh

Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư, Đại học Exeter, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

 

TS Nguyễn Quang Hiếu

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Utah, Mỹ

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học Griffith, Úc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

5

 

NCS Mai Thị Hồng

Thạc sĩ Kinh tế Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6

 

ThS Trần Thị Minh Trâm

Thạc sĩ Tài chính, trường kinh doanh Geneva, Thụy Sĩ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

7

 

ThS Hoàng Long Thịnh

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Southampton, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

8

 

ThS Vũ Khánh Linh

Thạc sĩ Tài chính Kế toán - Đại học Queen Mary trực thuộc Đại học London, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

9

 

ThS Lê Thị Kim Xuyến

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Northumbria, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

10

 

ThS Vũ Minh Chiến

Thạc sĩ Tài chính, Tiền tệ Ngân hàng & Bảo hiểm, Đại học Paris XII, Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

11

 

ThS Hoàng Huy Khôi

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học East Anglia, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Tài chính Quốc tế

 

1

 

PGS, TS Mai Thu Hiền

Trưởng Bộ môn Tài chính quốc tế

Tiến sĩ Kinh tế học tiền tệ, Martin Luther University of Halle-Wittenberg MLU, CHLB Đức

Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về phương pháp giảng dạy tại Đại học Michigan MSU, Mỹ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

PGS, TS Đặng Thị Nhàn

Tiến sĩ Kinh tế, trường Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về tài chính tại Đại học Harvard, Mỹ

Đạt chứng chỉ Tài trợ thương mại quốc tế CITF

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3

 

TS Nguyễn Phúc Hiền

Giám đốc trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Leipzig University, Đức

Trao đổi nghiên cứu về Tài chính Đại học Nagoya University, Nhật Bản

Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn ở Đại học Kyung Hee University, Hàn Quốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

 

TS Trần Thị Lương Bình

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Financial, trực thuộc chính phủ Cộng hòa Liên bang Nga, Nga

Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn tại Đại học Harvard University, Mỹ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

5

 

PGS, TS Kim Hương Trang

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Middlesex, Anh

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Middlesex, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6

 

TS Nguyễn Vân Hà

Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Newcastle, Úc

Thạc sĩ Chứng khoán quốc tế, Đầu tư và Ngân hàng, ICMA Centre, Đại học Reading, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

7

 

TS Nguyễn Thị Thanh Phương

Tiến sĩ Kinh tế, trường Đại học Ngoại Thương

Thạc sĩ Tài chính, Trường Kinh doanh Henley, Đại học Reading, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

8

 

ThS Lê Thế Bình

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

9

 

ThS Trần Ngọc Hà

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, trường Đại học Ngoại Thương

Thạc sĩ Tài Chính, Đại học Paris Dauphine, Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

10

 

TS Nguyễn Thu Trang

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Swinburne, Úc

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Latrobe University, Úc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

11

 

ThS Nguyễn Thị Mai

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh tế, Đại học York, Anh

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học Southampton, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

12

 

ThS Phan Thị Hương Giang

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Leeds, Anh

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Rennes 1, Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

13

 

TS Đinh Thị Hà Thu

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Lincoln, New Zealand,

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Rennes 1 Pháp.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

 

Vũ Văn Đức

Thạc sĩ Quản trị ngân quỹ, Đại học Rennes 1, Pháp

Cử nhân tài chính quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Đầu tư chứng khoán

 

1

 

TS Lê Phương Lan

Tiến sĩ Kinh tế quốc tế, Trường trường Đại học Ngoại Thương

Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính quốc tế, Đại học Queensland, Úc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

TS Nguyễn Mạnh Hà

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Nantes, Pháp

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Nantes, Pháp

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3

 

TS Phạm Ngọc Anh

Tiến sĩ Tài chính & Rủi ro, Đại học Nottingham, Anh

Thạc sĩ Tài chính & Kế toán quốc tế, Đại học Birmingham, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

 

ThS Đỗ Khánh Hiền

Thạc sĩ Tài chính và Kế toán, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

5

 

ThS Phạm Hà Phương

Thạc sĩ Tài chính, Đại học Huddersfield, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6

 

Dương Minh Anh

Cử nhân Kinh tế kế hoạch, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

7

 

Vũ Minh Ngọc

Thạc sĩ Kế toán - Tài chính, Đại học East Anglia, Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.