[THÔNG BÁO] ĐÁNH GIÁ KQRL HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ ĐÁNH GIÁ KQRL CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 2 NĂM 2023

Thông báo
Đánh giá KQRL học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Các lớp trưởng xem thông báo và triển khai đánh giá rèn luyện cho lớp mình.
- Thông báo và biểu mẫu xem tại link sau: shorturl.at/npuRT
- Hạn nộp hồ sơ Đánh giá KQRL cho Khoa: 09/02/2023
 
Đánh giá KQRL toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2023
- Sinh viên đọc thông báo và triển khai đánh giá rèn luyện.
- Thông báo và biểu mẫu xem tại link sau: shorturl.at/aGO14
- Hạn nộp hồ sơ Đánh giá KQRL toàn khóa cho Khoa: 06/02/2023
 
Thắc mắc liên hệ: Cô Vân - 0985.266.929