THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG CFA STUDENT SCHOLARSHIP

Thông báo

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tự hào được Viện CFA (Hoa Kỳ) chính thức công nhận Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế đạt tiêu chuẩn trở thành chương trình đối tác từ 6/2018.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình đối tác (University Affiliation Program), sinh viên FTU có cơ hội nhận được học bổng CFA Student scholarship khi tham gia thi các cấp độ của Chứng chỉ CFA (hỗ trợ về tài chính cũng như tài liệu và các công cụ học tập khác). Học bổng có thời hạn 1 năm kể từ ngày sinh viên chính thức được chấp nhận.

Năm học 2020 - 2021, Khoa Tài chính - Ngân hàng phối hợp với CFA Institute – Asia Pacific xét trao 03 suất học bổng cho các bạn sinh viên xuất sắc và phù hợp của Nhà trường theo danh sách sau đây:

1. Vũ Thế Duyệt
2. Phạm Ngọc Anh
3. Võ Minh Thu

Chúc mừng các bạn sinh viên đã giành được học bổng từ CFA!