ĐỘI TUYỂN DỰ THI CFA RESEARCH CHALLENGE 2020

Sự kiện
Theo kết quả thẩm định của Hội đồng chuyên môn, 5 thành viên xuất sắc nhất sẽ đại diện cho trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tham dự cuộc thi CFA Research Challenge vòng quốc gia mùa 2020-2021 bao gồm:
1. Nguyễn Sinh Tài - CLC Tài chính Ngân hàng K56
2. Nguyễn Hà Trang - Kinh tế đối ngoại K56
3. Đặng Minh Quang - CLC Tài chính Ngân hàng K57
4. Lê Thị Bích Ngọc - CLC Tài chính Ngân hàng K57
5. Nguyễn Hoàng Lan Anh - Kinh tế đối ngoại K57
Khoa Tài chính – Ngân hàng xin chúc các bạn sẽ hoàn thành bài thi thật xuất sắc và cùng nhau có một trải nghiệm đáng nhớ của thời sinh viên!