[THÔNG BÁO] THỰC TẬP GIỮA KHÓA HÈ NĂM 2024

Thông báo

- Thời gian thực tập: 01/07/2024 - 04/08/2024 (5 tuần)
- Từ ngày 11/6 đến 16/6/2024: Sinh viên đủ điều kiện thực hiện kê khai thông tin thực tập giữa khóa tại hệ thống eprofile.ftu.edu.vn
- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Quản lý đào tạo để được xem xét, giải quyết trước ngày 21/6/2024

Danh sách phân công GVHD xem tại đây

Thời gian thu báo cáo thực tập: thứ 4 ngày 07/08/2024