[THÔNG BÁO] ĐGRL TOÀN KHOÁ SV TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2024

Thông báo

- ĐGKQRLSV học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 (Đối với sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2024);
Tổng hợp KQRL toàn khóa (Mẫu 01) cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng tháng 1 năm 2024.
- Số kỳ học dùng để tổng hợp xét rèn luyện sinh viên toàn khóa là số học kỳ sinh viên tham gia học tập tại trường. K59 tốt nghiệp sớm thì chỉ cần điền 7 kỳ.
- Điểm rèn luyện của học kỳ thực hiện học phần tốt nghiệp sẽ là điểm tham gia ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 23-24 hoặc sẽ được lấy từ điểm của học kỳ liền kề gần nhất khi sinh viên có ĐƠN XIN MIỄN ĐGKQRL.

- Hạn nộp bản mềm: thứ 3 ngày 02/01/2024
- Hạn nộp bản cứng: thứ 5 ngày 04/01/2024

- Sinh viên ghi chính xác SĐT liên lạc trong các đơn miễn ĐGRL hoặc trong phiếu ĐGRL. Khoa sẽ check bản mềm trước. Nếu trước 12h thứ 4 ngày 03/01/2024 sinh viên không nhận phản hồi từ khoa (024.3259.5158) thì bản mềm của sinh viên đó đã chuẩn xác và sinh viên có thể in bản cứng ra để nộp về VP khoa B211.

Các giấy tờ cần nộp:
A. NỘP BẢN MỀM
- Sinh viên K59 tạo folder cá nhân trong folder của từng lớp hành chính tại link này

- Sinh viên các khóa khác K59 tạo folder cá nhân, đặt tên folder: Khóa-Họ tên-MSV và đẩy bản mềm lên folder này

Giấy tờ cần nộp:
1. Bảng tổng hợp ĐGRL toàn khoá (Mẫu 01), lưu ý điểm kỳ cuối là điểm trên đơn xin miễn.
(Nếu sinh viên có số kì đánh giá nhiều hơn số kì có sẵn trên mẫu phiếu thì tự thêm cột và tính trung bình cộng của tất cả các kì)
2. File pdf bảng điểm trên ftugate (có thể hiện đầy đủ điểm rèn luyện của mỗi học kỳ)
3. Đơn xin miễn ĐGRL HK1 năm 23-24 hoặc Phiếu ĐGRL HK1 năm 23-24

Đối với sinh viên bị thiếu điểm rèn luyện ở các kỳ học trước. Sinh viên cần làm thêm:
4. Đơn xin xét đánh giá rèn luyện bổ sung cho các kỳ còn thiếu
5. Phiếu tự đánh giá rèn luyện bổ sung: Các hoạt động mà sinh viên tham gia ở kỳ BS (mục 1.2, mục 3.2 và mục 5) sẽ không được tính điểm rèn luyện.
Xem ở link sau

B. NỘP BẢN CỨNG: In tất cả các tài liệu ở file mềm, xếp theo thứ tự
1. Bảng tổng hợp ĐGRL toàn khóa
2. Bản in bảng điểm ftugate
3. Đơn xin miễn ĐGRL HK1 năm 23-24 hoặc Phiếu ĐGRL HK1 năm 23-24
4. Đơn xin xét đánh giá rèn luyện bổ sung cho các kỳ còn thiếu
5. Phiếu tự đánh giá rèn luyện bổ sung

Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Hoa - 0913.908.601