TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Thông báo
? Nhằm tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và nhà quản lý trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Hội đồng Trường Đại học Ngoại thương đã thông qua chủ trương mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng. Để đảm bảo chương trình đào tạo được xây dựng hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức "Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng".
? Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, góp ý từ các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan cũng như người học và cựu người học để trên cơ cở đó hoàn thiện chương trình đào tạo.
———
? Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng:
+ Thời gian: 14:00 giờ ngày 14 tháng 08 năm 2023
+ Hình thức: trực tuyến qua MS Teams.
Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời./.