ĐĂNG KÝ XÉT SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023 CHO K59, K60, K61 VÀ SV TIÊU BIỂU TOÀN KHÓA K58

Thông báo
Nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp của sinh viên các khoá đối với Nhà trường năm học 2022-2023, Nhà trường có kế hoạch xét khen thưởng các hạng mục sau:
1. SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023 (Đối với K59 - K60 - K61)
- Đối tượng: Sinh viên K59 - K60 - K61
- Điều kiện:
+ Điểm ĐGRL: Từ 80 trở lên
+ ĐIểm học lực: giỏi trở lên
+ Thành tích khác: có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, NCKH, các hoạt động ngoại khóa và sinh viên có nhiều đóng góp cho các hoạt động của khoa chuyên môn và nhà trường,…
+ Không bị kỷ luật hoặc mắc các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình học tập, hoạt động.
- Số lượng xét dự kiến: 5-6 sinh viên
- Thành tích xét phải đạt được trong năm học 2022-2023 (8/2022 - hết tháng 7/2023)
2. SINH VIÊN TIÊU BIỂU TOÀN KHOÁ HỌC K58
- Đối tượng: Sinh viên k58 TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2023
- Điều kiện:
+ Về học lực: Sinh viên đạt kết quả học tập toàn khoá học từ Giỏi trở lên
+ Điểm ĐGRL: Tốt trở lên
+ Về các thành tích khác: Sinh viên có nhiều thành tích nổi trội về hoạt động Ngoại khóa, NCKH, đạt thành tích cao trong các cuộc thi, Hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của Khoa và Nhà trường....., được nhận các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích hoạt động từ các đơn vị trong và ngoài trường..... (Các thành tích CỦA TOÀN KHÓA HỌC)
+ Không bị kỷ luật hoặc mắc các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình học tập, hoạt động.
- Số lượng dự kiến: 5 - 6 sinh viên
Hạn điền link: 12h00 thứ 6 ngày 18/08/2023