THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG CFA STUDENT SCHOLARSHIP

Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG CFA STUDENT SCHOLARSHIP ?
? Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương tự hào được Viện CFA (Hoa Kỳ) chính thức công nhận chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế đạt điều kiện trở thành chương trình đối tác từ tháng 6/2018. Nằm trong khuôn khổ chương trình đối tác, hàng năm Khoa sẽ lựa chọn 03 sinh viên xuất sắc và phù hợp để trao học bổng CFA Student Scholarship.
? Đạt được học bổng CFA Student Scholarship 2022 - 2023, sinh viên chỉ cần đóng $350 khi tham gia thi mỗi cấp độ của Chương trình CFA bao gồm toàn bộ tài liệu và các công cụ học tập khác được cung cấp bởi viện CFA (Chi phí tham gia kỳ thi nếu không có học bổng là $1150-$1450). Học bổng có thời hạn 01 năm kể từ ngày sinh viên chính thức được chấp nhận.
? Sau thời gian xem xét hồ sơ, Khoa Tài chính - Ngân hàng xin thông báo các bạn sinh viên đạt học bổng CFA Student Scholarship 2022 - 2023 gồm:
1️⃣ Đỗ Hồng Minh Anh - K59 - CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế
2️⃣ Vũ Minh Hiếu - K59 Phân tích & Đầu tư tài chính
3️⃣ Nguyễn Hà Lan - K59 Tài chính quốc tế
? Thư chấp nhận học bổng đã được gửi về email các ứng viên đã đăng ký với Viện CFA. Bất cứ thắc mắc nào về thủ tục nhận học bổng, sinh viên vui lòng liên lạc với thầy Nguyễn Huy Hiệu (Email: hieunh@ftu.edu.vn).
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG CFA STUDENT SCHOLARSHIP ?
? Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương tự hào được Viện CFA (Hoa Kỳ) chính thức công nhận chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế đạt điều kiện trở thành chương trình đối tác từ tháng 6/2018. Nằm trong khuôn khổ chương trình đối tác, hàng năm Khoa sẽ lựa chọn 03 sinh viên xuất sắc và phù hợp để trao học bổng CFA Student Scholarship.
? Đạt được học bổng CFA Student Scholarship 2022 - 2023, sinh viên chỉ cần đóng $350 khi tham gia thi mỗi cấp độ của Chương trình CFA bao gồm toàn bộ tài liệu và các công cụ học tập khác được cung cấp bởi viện CFA (Chi phí tham gia kỳ thi nếu không có học bổng là $1150-$1450). Học bổng có thời hạn 01 năm kể từ ngày sinh viên chính thức được chấp nhận.
? Sau thời gian xem xét hồ sơ, Khoa Tài chính - Ngân hàng xin thông báo các bạn sinh viên đạt học bổng CFA Student Scholarship 2022 - 2023 gồm:
1️⃣ Đỗ Hồng Minh Anh - K59 - CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế
2️⃣ Vũ Minh Hiếu - K59 Phân tích & Đầu tư tài chính
3️⃣ Nguyễn Hà Lan - K59 Tài chính quốc tế
? Thư chấp nhận học bổng đã được gửi về email các ứng viên đã đăng ký với Viện CFA. Bất cứ thắc mắc nào về thủ tục nhận học bổng, sinh viên vui lòng liên lạc với thầy Nguyễn Huy Hiệu (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).