KHOÁ HỌC VỀ FINTECH, AI VÀ BLOCKCHAIN CHO HỌC VIÊN KINH TẾ, TÀI CHÍNH

Thông báo
? Đăng ký ngay tại: Theo mã QR trên Poster hoặc theo link:
?Với mục tiêu mang lại những kiến thức về công nghệ áp dụng trong Kinh tế, Tài chính cho các sinh viên, học viên sau đại học trong các ngành kinh tế và kinh doanh nhằm định hướng nghề nghiệp tiềm năng của tương lai; Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương kết hợp với Viện nghiên cứu cao cấp vè toán (VIASM) tổ chức các buổi học về:
✅ Công nghệ tài chính (Fintech)
✅ Trí tuệ nhân tạo (AI)
✅ Chuỗi khối (Blockchain)
? Đội ngũ giảng viên của khoá học bao gồm các GS, PGS đến từ các trường, viện nghiên cứu chuyên môn về các lĩnh vực Fintech, AI và Blockchain.
‼️ Đặc biệt, khóa học miễn phí đối với tất cả học viên tham dự.
BTC sẽ tài trợ đi lại và chỗ ở cho một số ít học viên ngoài Hà Nội (ưu tiên khu vực miền Bắc và miền Trung).
✏️ Thời hạn đăng ký: 15/5/2023 (BTC có thể đóng đăng ký nếu số lượng đăng ký tham dự vượt quá quy mô của Khoá học)
Chi tiết về lịch trình và các vấn đề khác tham khảo tại:
? Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:
? Thư ký: Phạm Thị Trang (VIASM)
? Email: pttrang@viasm.edu.vn
☎️ Phone: 0345818461
 
? Đăng ký ngay tại: Theo mã QR trên Poster hoặc theo link:
?Với mục tiêu mang lại những kiến thức về công nghệ áp dụng trong Kinh tế, Tài chính cho các sinh viên, học viên sau đại học trong các ngành kinh tế và kinh doanh nhằm định hướng nghề nghiệp tiềm năng của tương lai; Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương kết hợp với Viện nghiên cứu cao cấp vè toán (VIASM) tổ chức các buổi học về:
✅ Công nghệ tài chính (Fintech)
✅ Trí tuệ nhân tạo (AI)
✅ Chuỗi khối (Blockchain)
? Đội ngũ giảng viên của khoá học bao gồm các GS, PGS đến từ các trường, viện nghiên cứu chuyên môn về các lĩnh vực Fintech, AI và Blockchain.
‼️ Đặc biệt, khóa học miễn phí đối với tất cả học viên tham dự.
BTC sẽ tài trợ đi lại và chỗ ở cho một số ít học viên ngoài Hà Nội (ưu tiên khu vực miền Bắc và miền Trung).
✏️ Thời hạn đăng ký: 15/5/2023 (BTC có thể đóng đăng ký nếu số lượng đăng ký tham dự vượt quá quy mô của Khoá học)
Chi tiết về lịch trình và các vấn đề khác tham khảo tại:
? Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:
? Thư ký: Phạm Thị Trang (VIASM)
? Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
☎️ Phone: 0345818461