Khoa Tài chính - Ngân hàng vinh dự đón nhận Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Thông báo

Khoa Tài chính - Ngân hàng vinh dự đón nhận Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nghiên cứu khoa học về Tài chính - Chứng khoán giai đoạn 2006 – 2021.

Đây là sự ghi nhận đáng tự hào cho tập thể cán bộ giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng đối với những nỗ lực và thành tích trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học về Tài chính – Chứng khoán kể từ ngày đầu thành lập đến nay.