RECAP BUỔI 02: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Sự kiện
?Tiếp nối sự thành công của buổi học đầu tiên, buổi học 02: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN đã chính thức được tổ chức tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS vào ngày 03/05. Nằm trong chuỗi hoạt động PROJECT-BASED LEARNING (PBL) - chuỗi hoạt động được tổ chức dành riêng cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế, thuộc học phần môn Fin 2, dưới sự dẫn dắt của TS Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, buổi học đã diễn ra vô cùng tốt đẹp cùng với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các bạn sinh viên.
? Ngoài phần truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn của TS Lê Đức Khánh, buổi học còn cho các bạn sinh viên cơ hội đưa ra quan điểm cá nhân liên quan đến những lý thuyết đầu tư và ảnh hưởng của nó đến quá trình đầu tư chứng khoán. Hoạt động thảo luận nhóm đã giúp không khí sôi nổi ngay tại hội trường của VPS khi các nhóm sinh viên đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về môi trường đầu tư hiện nay, các phong cách đầu tư và cổ phiếu ưa thích. Những lý thuyết quan trọng liên quan đến đầu tư chứng khoán cũng đã được truyền tải đến các bạn sinh viên thông qua những ví dụ thực tiễn, qua đó, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về cách thức thị trường hoạt động và cách tối ưu hóa lợi nhuận cho danh mục của mình.
✨ Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngoại thương xin gửi cảm ơn tới TS Lê Đức Khánh - Giám đốc phát triển năng lực đầu tư, Công ty cổ phần chứng khoán VPS đã đồng hành cùng các bạn sinh viên trong buổi học lần này.
? Và các bạn sinh viên đừng quên tiếp tục ủng hộ những buổi đào tạo tiếp theo trong chuỗi hoạt động PROJECT-BASED LEARNING (PBL) nhé!
--------------------------
Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
? Email: tcnh@ftu.edu.vn
? Địa Chỉ: Số 91, Chùa Láng, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.
 
?Tiếp nối sự thành công của buổi học đầu tiên, buổi học 02: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN đã chính thức được tổ chức tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS vào ngày 03/05. Nằm trong chuỗi hoạt động PROJECT-BASED LEARNING (PBL) - chuỗi hoạt động được tổ chức dành riêng cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế, thuộc học phần môn Fin 2, dưới sự dẫn dắt của TS Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, buổi học đã diễn ra vô cùng tốt đẹp cùng với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các bạn sinh viên.
? Ngoài phần truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn của TS Lê Đức Khánh, buổi học còn cho các bạn sinh viên cơ hội đưa ra quan điểm cá nhân liên quan đến những lý thuyết đầu tư và ảnh hưởng của nó đến quá trình đầu tư chứng khoán. Hoạt động thảo luận nhóm đã giúp không khí sôi nổi ngay tại hội trường của VPS khi các nhóm sinh viên đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về môi trường đầu tư hiện nay, các phong cách đầu tư và cổ phiếu ưa thích. Những lý thuyết quan trọng liên quan đến đầu tư chứng khoán cũng đã được truyền tải đến các bạn sinh viên thông qua những ví dụ thực tiễn, qua đó, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về cách thức thị trường hoạt động và cách tối ưu hóa lợi nhuận cho danh mục của mình.
✨ Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngoại thương xin gửi cảm ơn tới TS Lê Đức Khánh - Giám đốc phát triển năng lực đầu tư, Công ty cổ phần chứng khoán VPS đã đồng hành cùng các bạn sinh viên trong buổi học lần này.
? Và các bạn sinh viên đừng quên tiếp tục ủng hộ những buổi đào tạo tiếp theo trong chuỗi hoạt động PROJECT-BASED LEARNING (PBL) nhé!
--------------------------
Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
? Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? Địa Chỉ: Số 91, Chùa Láng, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.