HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Sự kiện

Ngày 17/12/2023 vừa qua, Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại Tuyên Quang. Trong chương trình, Đoàn đã đến thăm các di tích: lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào và một số địa điểm khác tại Tuyên Quang. Qua đây, các cán bộ, đảng viên đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đầu tiên, đoàn ghé thăm lán Nà Nưa, nơi sinh sống và làm việc của Bác Hồ trong những năm kháng chiến chống Pháp. Từ nơi đây, Bác đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa thành công vào tháng 8 năm 1945, giành độc lập cho đất nước. Lán Nà Nưa không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là một biểu tượng của tinh thần yêu nước, quyết tâm đấu tranh và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tiếp theo, đoàn đến thăm quan đình Tân Trào (đình Kim Long), một công trình kiến trúc độc đáo mang đậm nét văn hóa của người Việt. Đây là nơi Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân đứng lên giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

Đoàn cũng đã đến thăm cây đa Tân Trào, một biểu tượng cho những ngày tháng hào hùng của quân và dân Tân Trào trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nơi chứng kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản quân lệnh số 1 cũng như lễ xuất quân giải phóng thủ đô năm 1945.

Thông qua chuyến đi, các thành viên trong đoàn đã hiểu thêm về những hy sinh của thế hệ cha anh ngày hôm qua để chúng ta được sống trong thời bình ngày hôm nay, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Đây không chỉ là nội dung nhằm cụ thể hóa kế hoạch sinh hoạt chính trị về nguồn của Chi bộ mà còn thể hiện sự chủ động, sáng tạo của cấp uỷ trong việc thu hút cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.