HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN/BỔ SUNG CHO CTTT

Văn bản - biểu mẫu

Dưới đây là hướng dẫn đăng ký học cải thiện/bổ sung cho CTTT

Bước 1: Nộp đơn cho Khoa TCNH để xin xác nhận

Bước 2: Nộp đơn cho thầy Tiệp phòng Quản lý đào tạo để xác nhận số tín chỉ của môn học làm căn cứ nộp học phí

Bước 3: Chuyển khoản tiền học cải thiện/ bổ sung. Sinh viên lưu lại biên lai hoặc chụp ảnh thông tin chuyển khoản. Số tiền được ghi trong quyết định học phí hàng năm.

Bước 4: Nộp đơn cho phòng Kế hoạch tài chính để xác nhận đã đóng học phí.

Bước 5: Nộp đơn cho thầy Tiệp phòng QLĐT để đăng kí vào lớp.

Các mẫu đơn:

  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG
  2. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN