Giới thiệu Câu lạc bộ Chứng khoán - Securities Investment Club (SIC)

Câu lạc bộ Chứng khoán SIC

Câu lạc bộ Chứng khoán - Securities Investment Club (SIC) - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2007 dưới sự bảo trợ của Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Ngoại thương.

Trải qua 13 năm hoạt động, CLB Chứng khoán (SIC) đã và đang khẳng định vị thế của một CLB chuyên môn Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán hàng đầu trường Đại học Ngoại thương, hướng tới trở thành CLB chuyên môn hàng đầu trong các trường Đại học khối ngành Kinh tế.  Với phương châm “Phát triển con người, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính - Chứng khoán”, SIC chú trọng hoàn thiện sứ mệnh: Khởi tạo giá trị cộng đồng; phát triển kỹ năng cho thành viên CLB; là cầu nối giữa Doanh nghiệp và sinh viên, giữa Nhà trường và sinh viên.  Để hoàn thành sứ mệnh trên, hàng năm CLB Chứng khoán (SIC) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các sự kiện chuyên môn đem lại giá trị cho các bạn sinh viên như Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP, hội thảo chuyên môn, Cuộc thi I-INVEST! Đặc biệt, Cuộc thi I-INVEST! là cuộc thi tìm hiểu về Tài chính - Chứng khoán, được đánh giá là một trong những sự kiện chuyên môn hàng đầu dành cho sinh viên. Trải qua 11 năm, cuộc thi đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, thu hút hơn 10.000 sinh viên tham dự mỗi năm. Đáng chú ý hơn, năm 2020 cũng là cột mốc đánh dấu quy mô cuộc thi mở rộng tại khu vực Hồ Chí Minh, vươn tới mục tiêu trở thành Cuộc thi Tài chính - Chứng khoán lớn nhất toàn quốc.   Với những kết quả đã đạt được trong suốt quá trình hoạt động, SIC tự tin mang đến cho các bạn sinh viên những giá trị thiết thực, những cơ hội quý giá, nâng bước các bạn tiến tới thành công trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán.