Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tuyển thực tập sinh

Tuyển dụng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS hiện đang tuyển thực tập (có hỗ trợ tài chính) đối với sinh viên CTTT và CLC của Khoa Tài chính – Ngân hàng (6 bạn, ưu tiên năm cuối) cho khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10/2020 tại Trung tâm phân tích.
Các bạn sinh viên quan tâm gửi CV và bảng điểm cập nhật nhất về địa chỉ sau trước ngày 19/8/2020:
Chị Mai Hoa (0913908601)
Văn phòng Khoa Tài chính – Ngân hàng
P. 211 – Nhà B
91, Chùa Láng, Hà Nội