Trung tâm Tin tức Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tuyển dụng

Tuyển dụng
Trung tâm Tin tức Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam hiện đang tuyển dụng trực tiếp sinh viên trường Đại học Ngoại thương với 2 vị trí: 
- Chuyên viên Phân tích thị trường
- Chuyên viên cao cấp Phân tích thị trường
 
Đặc biệt ưu tiên cho sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem hình dưới: