HỘI THẢO THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG NĂM 2015

Tuyển dụng

Công ty Chứng khoán Việt Nam Thịnh vượng (VPBS) xin mời các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo thực tập sinh tiềm năng 2015 dự kiến tổ chức giữa tháng 5 tại đường link dưới đây:

Xem chi tiết tại đây !

 

Thông tin chi tiết về Hội thảo (thời gian, địa điểm) sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.