Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thanh Xuân tuyển dụng nhân viên tập sự

Tuyển dụng
1. Số lượng: 6 nhân viên tập sự phòng KHCN/ KHDN
2. Yêu cầu: Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp
3. Mô tả công việc:
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhãn/ đoanh nghiệp.
• Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.
• Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI từ nhóm khách hàng được giao.
• Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD
4. Hồ sơ ứng tuyển:
Gửi CV theo mẫu trên web https://tuyendung.tpb.vn/ về email
Nhatnq3@tpb.com.vn và PhuongNTT2@tpb.com.vn trước ngày 26/03/2024.
Hoặc nộp trực tiếp CV tại TPBank Thanh Xuân - 194 Lê Trọng Tần, Thanh Xuân, Hà Nội, gặp chị Phương số điện thoại liên hệ 094 2929 111.
 
1. Số lượng: 6 nhân viên tập sự phòng KHCN/ KHDN
2. Yêu cầu: Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp
3. Mô tả công việc:
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhãn/ đoanh nghiệp.
• Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.
• Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI từ nhóm khách hàng được giao.
• Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD
4. Hồ sơ ứng tuyển:
Gửi CV theo mẫu trên web https://tuyendung.tpb.vn/ về email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 26/03/2024.
Hoặc nộp trực tiếp CV tại TPBank Thanh Xuân - 194 Lê Trọng Tần, Thanh Xuân, Hà Nội, gặp chị Phương số điện thoại liên hệ 094 2929 111.