Công ty TCNH Hãng kiểm toán CALICO tuyển dụng Thực tập sinh

Tuyển dụng
1. Số lượng: 10 người
2. Yêu cầu chung: Đang là sinh viên khối ngành kinh tế đã hoàn thành chương trình học năm thứ 2 thuộc các trường Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học ngoại thương Hà Nội.
3. Thời hạn ứng tuyển: 31/08/2023
4. Chi tiết thông báo: truy cập link