[CƠ HỘI VIỆC LÀM] Công ty Baker McKenzi tuyển dụng

Tuyển dụng
Công ty Baker McKenzi tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng: Billing Administrator
Yêu cầu: Sinh viên năm cuối/ sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng.
Lương khởi điểm: 16 triệu đồng.
Sinh viên ứng tuyển gửi hồ sơ về địa chỉ: dungdnl@ftu.edu.vn
Hạn ứng tuyển: 30/05/2022
Chi tiết về công việc cũng như yêu cầu đối với ứng viên, vui lòng xem ở ảnh dưới:
Công ty Baker McKenzi tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng: Billing Administrator
Yêu cầu: Sinh viên năm cuối/ sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng.
Lương khởi điểm: 16 triệu đồng.
Sinh viên ứng tuyển gửi hồ sơ về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hạn ứng tuyển: 30/05/2022
Chi tiết về công việc cũng như yêu cầu đối với ứng viên, vui lòng xem ở ảnh dưới: