Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU

1. Cơ cấu tổ chức

2. Lãnh đạo đơn vị và các tổ chức

Chi bộ Khoa

 • Bí thư chi bộ: PGS, TS. Nguyễn Việt Dũng
 • Phó bí thư chi bộ: PGS, TS. Phan Trần Trung Dũng

Ban chủ nhiệm khoa

 • Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng
 • Phó trưởng khoa: PGS, TS. Phan Trần Trung Dũng

Ban chấp hành công đoàn

 • Chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Phó chủ tịch công đoàn: TS. Trần Thị Lương Bình
 • Uỷ viên: TS. Nguyễn Đình Đạt

Chi đoàn

 • Bí thư chi đoàn: ThS. Nghiêm Anh Thư
 • Phó bí thư chi đoàn: ThS. Đinh Thuỷ Tiên
 • Uỷ viên Chi đoàn: ThS. Hoàng Huy Khôi

Các bộ môn

 • Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

 • Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thu Thuỷ

 • Bộ môn Tài chính quốc tế

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Mai Thu Hiền

 • Bộ môn Đầu tư chứng khoán

Thư ký Khoa

 • Đỗ Thị Tuyết Vân
 • Nguyễn Thị Mai Hoa

3. Danh sách tên, liên hệ

STT

Họ

Tên

Chức vụ

Email

SĐT

1

Nguyễn Việt

Dũng

Trưởng khoa,
Trưởng BM TCDN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 078 910

2

Phan Trần Trung

Dũng

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904 216 521

3

Đỗ Thị Tuyết

Vân

Thư ký khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985 266 929

4

Lê Thế

Bình

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0943047377

5

Trần Thị Lương

Bình

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948 034 777

6

Nguyễn Đình

Đạt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972 792 882

7

Phan Thị Hương

Giang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0969 980 399

8

Nguyễn Vân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0335 272 305

9

Trần Ngọc

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917 120 585

10

Mai Thu

Hiền

Trưởng BM TCQT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989 837 399

11

Nguyễn  Phúc

Hiền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0975 751 126

12

Nguyễn Huy

Hiệu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 488 000

13

Mai Thị

Hồng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932 321 039

14

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902 116 355

15

Lê Phương

Lan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946 868 806

16

Nguyễn Thị

Lan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917 786 469

17

Vũ Khánh

Linh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0981 125 519

18

Nguyễn Thị

Mai

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0962 437 888

19

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904 268 067

20

Đặng Thị

Nhàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 088 928

21

Nguyễn T Thanh

Phương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912 880 082

22

Nguyễn Đỗ

Quyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982 996 288

23

Nguyễn Thị Hà

Thanh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977 703 386

24

Hoàng Long

Thịnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985 371 489

25

Nghiêm Anh

Thư

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0906 289 935

26

Nguyễn Thu

Thủy

Trưởng BM TT-NH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0936 889 932

27

Trần Thị Minh

Trâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904 511 858

28

Kim Hương

Trang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0943 272 686

29

Lê Thành

Tuyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 578 888

30

Lê Thị Kim

Xuyến

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0963 920 143

31

Phạm Ngọc

Anh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 085 888

32

Nguyễn Diệp

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904 900 002

33

Nguyễn Mạnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989 640 796

34

Nguyễn Hoàng

Hiệp

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949 038 866

35

Nguyễn Quang

Hiếu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 128 185

36

Phạm Thanh

Hưng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949 505 088

37

Đỗ Duy

Kiên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989 188 526

38

Nguyễn Thị Hồng

Nguyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979 759 782

39

Nguyễn Xuân

Quỳnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945 661 357

40

Đinh Thị Hà

Thu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977 388 053

41

Nguyễn Xuân Minh

Thúy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0936 638 696

42

Nguyễn Thu

Trang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983 283 392

43

Dương Thị Hồng

Vân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 362 995