Video giới thiệu các chương trình đào tạo của Khoa Tài chính - Ngân hàng

ĐÀO TẠO

Thời điểm sau khi thành lập, Khoa chỉ có duy nhất 1 chuyên ngành đào tạo. Đến nay, ở bậc cử nhân, Khoa đã triển khai 5 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình tiêu chuẩn, 1 chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh và 1 chương trình tiên tiến quốc tế. Ở bậc sau đại học, Khoa có 2 chương trình thạc sĩ và đang xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng. Từ chỗ chỉ có 280 sinh viên khóa đầu tiên K45, đến nay quy mô sinh viên chính quy đại học và sau đại học đang học tập của Khoa đã đạt con số gần 2.000. Để có cái nhìn sinh động hơn về các chương trình đào tạo của Khoa, xin mời quý thầy cô, các em sinh viên, quý vị phụ huynh xem video dưới đây: