Giới thiệu chung

Cử nhân Chuyên ngành Ngân hàng

Chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng là chương trình tiêu chuẩn định hướng ứng dụng, đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường nhân sự trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế. Điểm nổi bật của chương trình là chương trình học hiện đại, được số hóa; sinh viên ra trường được trang bị chuyên môn sâu và ngôn ngữ chuyên ngành thành thạo, cùng với kiến thức và kỹ năng công nghệ cập nhật trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Ngoài ra, chương trình học được rà soát và đối sánh để tương thích với các trường đại học hàng đầu thế giới. Các môn học trong chương trình thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh phù hợp những xu thế mới trong tài chính - ngân hàng, nội dung giảng dạy được tích hợp các tình huống thực tiễn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ngay tại các tổ chức tài chính ngân hàng, hoặc lựa chọn tiếp tục theo học các bậc học cao hơn hoặc thi các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu được công nhận bởi các tổ chức quốc tế.