HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022

Thông báo

Căn cứ Kế hoạch thực hiện HPTN đợt 2 năm 2022

Căn cứ TB số 27/ĐHNT-QLĐT ngày 21/9/2022

Khoa Tài chính – Ngân hàng gửi đến các sinh viên  K58 và các khóa khác Danh sách Phân công GVHD Thực hiện Học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY 

Các mốc thực hiện dự kiến:

1. Về Thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên gặp gỡ GVHD để được hướng dẫn (Không cần đăng ký trước tên đề tài với Khoa, chỉ cần đề tài được GVHD thông qua, sau đó sinh viên update lên hệ thống eprofile)

Sinh viên nhận giấy giới thiệu TTTN tại VP khoa: ngày 03/10/2022

Sinh viên đi thực tập và viết báo cáo theo sự hướng dẫn của GVHD: 03/10/2022 – 9/12/2022

Thời gian nộp bài dự kiến: 16/12/2022

 

  1. Về Khóa luận tốt nghiệp:

- Sinh viên gặp GVHD và chốt tên đề tài lần 1. Thời hạn: 07/10/2022

Link chốt tên đề tài tại đây

- Khoa công bố danh sách đề tài được duyệt lần 1 và những đề tài cần điều chỉnh: 14/10/2022

- Những đề tài cần chỉnh sửa, sinh viên nhận góp ý của GVHD và nộp lại tên đề tài sau điều chỉnh: ngày 21/10/2022

- Khoa duyệt lần 2 những đề tài cần điều chỉnh: ngày 25/10/2022

Sinh viên triển khai viết Khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của GVHD đến hết ngày 23/12/2022

Thời gian nộp bài dự kiến: 30/12/2022

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì cần thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, các bạn liên hệ cô Vân: 0985266929