[TTGK – K58] THÔNG BÁO THU BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA K58 Khoa Tài chính – Ngân hàng - Năm 2022

Thông báo

1. Thời gian thu bài: (bản cứng) từ 9h00 – 16h00 ngày 15/8/2022
Sinh viên cập nhật các thông tin về TTGK tại đây trước ngày 14/8/2022
2. Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH
3. Số lượng: 01 cuốn báo cáo đóng bìa mềm, màu xanh, có bìa mica.
4. Yêu cầu:
+ Bài báo cáo có XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP – có DẤU ĐỎ của đơn vị và chữ ký của người có thẩm quyền. Giấy xác nhận được đóng vào trang cuối cùng của cuốn Báo cáo.
+ Link giấy xác nhận thực tập
5. Lưu ý:
+ Ký nộp vào danh sách: Sinh viên BẮT BUỘC KÝ NỘP BÀI vào DS. Nếu chưa được ký nộp thì SV cần chủ động đề nghị thầy cô phụ trách thu bài cho ký nộp vào DS. Nếu sinh viên không ký nộp bài dẫn đến những nhầm lẫn trong quá trình thu nộp thì sinh viên chịu trách nhiệm trước khoa và GVHD.
+ GVHD thông qua bài báo cáo: Khoa chỉ thu bài của những sinh viên đã được GVHD thông qua cho nộp bài. Những SV không đạt yêu cầu của GVHD thì Khoa từ chối thu bài báo cáo.
Các thắc mắc cần giải đáp hoặc cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ với cô Vân – 0985.266.929 hoặc cô Hoa - 0913.908.601