Cô Đinh Thủy Tiên trúng cử vị trí Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Sự kiện
Hôm nay ngày 10/6/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại thương XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Trong khuôn khổ Đại hội, cô Đinh Thủy Tiên, Phó bí thư Chi đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng, đã được Đại hội tín nhiệm và trúng cử vị trí Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại thương XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Xin chúc mừng cô Đinh Thủy Tiên, chúc cô sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh các hoạt động thanh niên, sinh viên của trường Đại học Ngoại thương nói chung và của Khoa Tài chính - Ngân hàng nói riêng.