THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

Thông báo
Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, cụ thể:
– Thời gian đăng ký (dự kiến):
+ Ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng: từ ngày 13/07/2023 đến ngày 08/09/2023.
+ Ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng nghiên cứu: từ ngày 13/07/2023 đến ngày 08/09/2023.
– Thời gian khai giảng (dự kiến): 18h00 ngày 11 tháng 09 năm 2023.
– Thời gian học: Buổi tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần.
– Hồ sơ đăng ký gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và 1 ảnh 3×4 cm.
– Học phí: 1.500.000 đồng/học phần
? Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/TBBSKTthang8nam2023
---
? ↔️ Thông tin liên hệ:
?Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại thương (Số 91 - Phố Chùa Láng – Hà Nội)
?Tầng 9 – nhà A – A906
☎️ ĐT: 0243.259.5161/ máy lẻ từ 8210 đến 8216
? Hotline: 035.3901.533
? Email: sdh@ftu.edu.vn
 
Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, cụ thể:
– Thời gian đăng ký (dự kiến):
+ Ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng: từ ngày 13/07/2023 đến ngày 08/09/2023.
+ Ngành Tài chính - Ngân hàng định hướng nghiên cứu: từ ngày 13/07/2023 đến ngày 08/09/2023.
– Thời gian khai giảng (dự kiến): 18h00 ngày 11 tháng 09 năm 2023.
– Thời gian học: Buổi tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần.
– Hồ sơ đăng ký gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và 1 ảnh 3×4 cm.
– Học phí: 1.500.000 đồng/học phần
? Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/TBBSKTthang8nam2023
---
? ↔️ Thông tin liên hệ:
?Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại thương (Số 91 - Phố Chùa Láng – Hà Nội)
?Tầng 9 – nhà A – A906
☎️ ĐT: 0243.259.5161/ máy lẻ từ 8210 đến 8216
? Hotline: 035.3901.533
? Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.