Một số điểm mới trong chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2022

Thông báo
Trong năm 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng đã thực hiện định kỳ rà soát và chỉnh sửa Chương trình Thạc sĩ để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, của thị trường lao động, xu hướng phát triển mới của lĩnh vực tài chính – ngân hàng và cập nhật các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
? Tham gia chương trình, bạn sẽ được:
- Giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên tu nghiệp ở các nước phát triển và giàu kinh nghiệm nghiên cứu
- Khai thác cơ sở dữ liệu FiinPro và vận dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại
- Hướng dẫn giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng thông qua các bài tập tình huống, học tập theo dự án (project-based learning) sử dụng Không gian trải nghiệm số FTU Digital Hub
- Tham gia các buổi Hội thảo khoa học và các buổi Toạ đàm chuyên môn
- Có cơ hội thực hiện nghiên cứu khoa học và xuất bản các công trình nghiên cứu cùng với các giảng viên - nhà nghiên cứu có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực
- Nâng cao cơ hội việc làm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp là đối tác của Khoa như VCB, MB, Vietinbank, Công ty chứng khoán VCBS, MBS, VPS, các doanh nghiệp FiinGroup, Deloitte, Ernst & Young v.v…
- Kết nối với cựu sinh viên/học viên của Khoa
- Chỉ với 18 tháng (đối với định hướng nghiên cứu hệ Chính quy và định hướng ứng dụng hệ Chính quy) hoặc 24 tháng (đối với định hướng ứng dụng hệ Vừa học vừa làm) để sở hữu tấm bằng Thạc sĩ danh giá.
? Chỉ cần bạn:
- Tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên)
- Đáp ứng các điều kiện tuyển sinh của chương trình
- Có hứng thú, đam mê với lĩnh vực tài chính - ngân hàng
- Đặc biệt, chương trình có phương thức xét tuyển thẳng đối với những ứng viên đã tốt nghiệp trình độ đại học (hoặc tương đương) trở lên của Trường Đại học Ngoại thương hình thức đào tạo chính quy, loại giỏi trở lên, các ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán.
? Chi tiết ứng tuyển: