ĐGRL TOÀN KHÓA CHO SV TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2022

Thông báo

Dưới đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022. Sinh viên kiểm tra thông tin của mình trong danh sách. Những bạn chưa làm ĐGRL toàn khóa khẩn trương phản hồi thông tin và nộp bổ sung ĐGRL toàn khóa về khoa.
Hạn nộp ĐGRL bổ sung: thứ 3 ngày 12/07/2022
Bản cứng: nộp tại văn phòng khoa TCNH (B211)
Bản mềm gửi qua mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.