Thông báo về việc thu Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đợt 1- 2021 (K56 và các khóa khác)

Thông báo

Theo kế hoạch của phòng Quản lý Đào tạo và Khoa Tài chính – Ngân hàng về việc thu Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên K56 và các khóa khác,

Khoa Tài chính – Ngân hàng xin thông báo các nội dung liên quan tới việc thu Báo cáo TTTN như sau:

  1. Thời gian Nộp báo cáo thực tập TN:

  -  Thứ 3 ngày 29 tháng 06 năm 2021:

Buổi sáng: 8h30 – 11h30

Buổi chiều: 14h00 – 17h00

  1. Hình thức và Quy trình thu/nộp Báo cáo:

- Hình thức nộp bài: Nộp trực tiếp tại STUDY SPACE (Cổng trường FTU)

- Các bước thực hiện:

Bước 1:  Sinh viên xin giấy Xác nhận thực tập (Theo mẫu bên dưới) có đầy đủ chữ ký xác nhận và dấu đỏ của Đơn vị thực tập. Sau khi GVHD chữa bài và chốt bản báo cáo cuối cùng cho sinh viên, Sinh viên in bài và xin chữ ký xác nhận của GVHD vào bản báo cáo. Giấy xác nhận thực tập được đóng vào trang cuối cùng của Bài báo cáo.

Bước 2:  Các GVHD cử Nhóm trưởng và Nhóm trưởng chịu trách nhiệm nộp bài tại Trường và Ký nộp thay cho  TẤT CẢ SINH VIÊN TRONG NHÓM.

  1. Quy định về Số lượng, hình thức Báo cáo TTTN

- Mỗi sinh viên nộp 02 cuốn Báo cáo TTTN

- Hình thức quyển: đóng bìa MỀM màu XANH, có bìa mica. Trên mỗi quyển BẮT BUỘC có chữ ký xác nhận của GVHD

  1. Yêu cầu về nhận xét thực tập của Đơn vị Thực tập và xác nhận của GVHD

- Sinh viên cần xin giấy nhận xét thực tập, có dấu đỏ và chữ ký của lãnh đạo  Đơn vị thực tập, đóng vào cuối mỗi cuốn Báo cáo. (Nếu không xin được 2 tờ có dấu đỏ thì có thể dùng 1 bản dấu đỏ, 1 bản photo)

- GVHD cần ký xác nhận lên trang bìa ngoài hoặc bìa lót của 2 cuốn Báo cáo thực tập.

- Bài báo cáo sẽ không được chấp nhận nếu sinh viên thực hiện thiếu các yêu cầu trên

Lưu ý:

- Khoa chỉ thu bài theo Nhóm sinh viên của mỗi Giảng viên hướng dẫn, sinh viên không đến nộp lẻ

- Tất cả các Báo cáo phải được GVHD ký xác nhận trước khi Nhóm trưởng mang đến nộp.

- Nhóm trưởng nộp bài và ký nộp thay cả nhóm. Nhóm trưởng không ký nộp hoặc bỏ sót chữ ký thì  và xảy ra vấn đề phát sinh thì sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Để download form giấy xác nhận thực tập, sinh viên ấn vào link dưới đây.