BUỔI LÀM VIỆC GIỮA KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VÀ ĐẠI DIỆN VPBANK VÀ SEABANK

Sự kiện

Ngày 14/03/2017, Khoa Tài chính – Ngân hàng đã có các buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) về hợp tác lâu dài giữa Khoa và hai đơn vị.

Hai buổi họp đã diễn ra thuận lợi với tinh thần cởi mở, trao đổi nhiệt tình giữa hai bên. Đại diện hai Ngân hàng và Khoa đã có cơ hội lắng nghe một số nguyện vọng định hướng nghề nghiệp của các bạn sinh viên, qua đó có thể tổ chức một số buổi tham quan thực tế tại VPBank và SeABank. Khoa Tài chính – Ngân hàng và hai Ngân Hàng cũng đã đi tới một số thống nhất về hợp tác hỗ trợ sinh viên trong việc thực tập và tuyển dụng, trao đổi chuyên gia và giảng viên để tăng cường tính thực tiễn trong bài giảng. Bên cạnh đó là một số kế hoạch hỗ trợ của VPBank, SeABank dành cho các hoạt động của Khoa Tài chính – Ngân hàng và sinh viên trong thời gian tới.