[CƠ HỘI VIỆC LÀM] KS Securities tuyển dụng

Tuyển dụng
Vị trí: Trợ lý Giám Đốc Khối.
Công việc: Hỗ trợ Giám Đốc Khối thúc đẩy kinh doanh để hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu trong năm.
Thu nhập: 10-25 triệu tùy thuộc vào kinh nghiệm.No photo description available.