Giới thiệu chương trình, triết lý đào tạo, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

Cử nhân Phân tích và Đầu tư Tài chính

Chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích và Đầu tư tài chính là chương trình định hướng ứng dụng, đào tạo cử nhân có chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nhân sự trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi. Chương trình học được rà soát và đối sánh để tương thích với các trường đại học hàng đầu thế giới; và đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU-CEA năm 2020. Chương trình thiết kế toàn diện, mang tính thực hành cao, giúp sinh viên ra trường sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu về công việc. Chương trình liên tục cập nhật xu hướng giúp học viên theo kịp sự phát triển của thị trường như: Blockchain, Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI), Fintech….

 

 • Thông tin chung về chương trình

 

Đơn vị cấp bằng

Trường Đại học Ngoại thương

Đơn vị phụ trách chuyên môn của chương trình

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Tên văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính 

Tên ngành đào tạo

Tài chính – Ngân hàng

Mã số ngành đào tạo

7340201

Tên chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo hệ tiêu chuẩn trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính

Số lượng tín chỉ cần đạt được

137

Hình thức đào tạo

Hệ chính quy

Ngôn ngữ đào tạo

Tiếng Việt

Thời gian đào tạo

4 năm

Thời gian ban hành CTĐT

QĐ số 4866/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2005 của Bộ GD&ĐT

Thời gian rà soát, sửa đổi chương trình gần nhất

QĐ số 1956/QĐ-ĐHNT ngày 23/05/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương

Kiểm định chương trình

AUN-QA (năm 2020)

Nơi phát hành/ban hành CTĐT

Trường Đại học Ngoại thương

 

 • Triết lý đào tạo

 

Giáo dục hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo.

 

 • Mục tiêu đào tạo

 

  1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn tốt trong lĩnh vực phân tích và đầu tư tài chính, có đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị, có trách nhiệm xã hội và ý thức cộng đồng; và có khả năng đảm nhận các vị trí việc làm tại các định chế tài chính cũng như bộ phận tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

 1. Mục tiêu cụ thể

PO1: Người học sau khi tốt nghiệp có thể trở thành các chuyên gia, nhà quản lý tài chính tại các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt về chứng khoán, đầu tư hoặc các loại hình doanh nghiệp khác.

PO2: Người học lĩnh hội các phương pháp luận khoa học, tư duy logic để có thể tự học suốt đời. Người học có kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh doanh liên quan đến phân tích và định giá các tài sản tài chính. Người học có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên sâu về phân tích, thẩm định, đánh giá đầu tư để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

PO3: Người học có tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức và tuân thủ pháp luật. Người học có kỹ năng chung về xử lý công việc và khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng công nghệ thông tin và ngoại ngữ trong công việc.

PO4: Người học được cập nhật các mô hình định lượng, các phương pháp phân tích, các xu hướng phát triển trong lĩnh vực phân tích đầu tư tài chính cũng như lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung. Bên cạnh đó, người học có khả năng nâng cao trình độ sau tốt nghiệp và tham gia thi các chứng chỉ nghề nghiệp như: chứng chỉ hành nghề chứng khoán (được cấp bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước) và CFA (Chuyên gia phân tích tài chính).

 

 • Chuẩn đầu ra

 

  1. Về kiến thức

PLO1: Vận dụng được các kiến thức nền tảng về khoa học chính trị, khoa học xã hội, phương pháp luận, thế giới quan khoa học, công nghệ thông tin và các kiến thức giáo dục đại cương khác để học tập, nghiên cứu và làm việc suốt đời 

PLO2: Giải thích được các hiện tượng, nguyên lý nền tảng của kinh tế và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

PLO3: Áp dụng các kiến thức chuyên ngành của lĩnh vực tài chính - ngân hàng, phân tích và đầu tư tài chính vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề chuyên môn

PLO4: Đánh giá được những vấn đề chuyên sâu về tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp và các trung gian tài chính nhằm giúp người học đưa ra quyết định đầu tư tài chính. Đồng thời, người học có thể thi lấy chứng chỉ hành nghề của Ủy ban chứng khoán, cũng như nâng cao trình độ để thi CFA level 1.

 1. Về kỹ năng

PLO5: Có kỹ năng sử dụng các phương pháp và mô hình tài chính nhằm phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực phân tích và đầu tư tài chính. 

PLO6: Sử dụng thành thạo tiếng Anh (tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) và sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng phục vụ cho công việc.

PLO7: Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng nâng cao (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

 1. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

PLO8: Có năng lực chủ động lập kế hoạch, triển khai, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự học tập, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và học tập suốt đời; 

PLO09: Có năng lực làm việc trong điều kiện thay đổi của bối cảnh toàn cầu, có năng lực dẫn dắt, chủ động hướng dẫn, giám sát công việc của các thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ xác định; 

PLO10: Có tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có khả năng bảo vệ được quan điểm cá nhân trước tập thể; 

PLO11: Có bản lĩnh vượt qua các khó khăn, thử thách và có trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể cũng như ý thức phục vụ cộng đồng.