Video kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Tài Chính Ngân Hàng:

Video kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tài Chính Ngân Hàng:

 

Video giới thiệu tổng quan các chương trình đào tạo của Khoa Tài chính - Ngân hàng

Đến nay, ở bậc cử nhân, Khoa đã triển khai 5 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình tiêu chuẩn, 1 chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh và 1 chương trình tiên tiến quốc tế. Để tham khảo chi tiết các chương trình đào tạo nói trên, vui lòng truy cập những đường link dưới đây.