Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế là chương trình định hướng ứng dụng, đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nhân sự trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi. Chương trình chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế được được Viện CFA (Hoa Kỳ) công nhận là chương trình thành viên từ 2018. Sinh viên được học các kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh, các môn học trong chương trình có tính tương thích cao với chứng chỉ quốc tế uy tín CFA về phân tích tài chính. Các môn học mới, hiện đại thường xuyên được cập nhật để phản ánh những xu thế mới trong tài chính - ngân hàng. Ngoài ra, các phương pháp giảng dạy giúp trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề như bài tập tình huống thực tiễn (case study) và học theo dự án (project-based learning) được ưu tiên áp dụng.