Chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích và Đầu tư tài chính là chương trình định hướng ứng dụng, đào tạo cử nhân có chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nhân sự trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi. Chương trình học được rà soát và đối sánh để tương thích với các trường đại học hàng đầu thế giới; và đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU-CEA năm 2020. Chương trình thiết kế toàn diện, mang tính thực hành cao, giúp sinh viên ra trường sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu về công việc. Chương trình liên tục cập nhật xu hướng giúp học viên theo kịp sự phát triển của thị trường như: Blockchain, Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI), Fintech….