Chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Quốc tế, là chương trình định hướng ứng dụng, đào tạo cử nhân chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế hiện nay. Chương trình học được rà soát và đối sánh để tương thích với các trường đại học trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo có tính tương thích cao với các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu được công nhận bởi các tổ chức quốc tế như chuyên gia Tài trợ thương mại quốc tế (CITF - Certificate in International Trade and Finance), chứng chỉ chuyên gia Tín dụng chứng từ (CDCS - Certified Documentary Credit Specialist). Các môn học mới, hiện đại, thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh phù hợp các xu thế phát triển trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung và tài chính quốc tế nói riêng.