THÔNG BÁO HỌC BỔNG THI CFA THÁNG 6 NĂM 2019

TIN TỨC

THÔNG BÁO HỌC BỔNG THI CFA THÁNG 6 NĂM 2019


Khoa Tài Chính - Ngân hàng sẽ xét trao học bổng thi CFA tháng 6 năm 2019. Mỗi suất học bổng sẽ được đăng ký thi CFA với lệ phí thi 350 USD. Để đăng ký học bổng các bạn sinh viên làm theo hướng dẫn sau:
1. Đối với những sinh viên đã đăng ký và nộp lệ phí thi, vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hồ sơ bao gồm: CV tiếng Anh (ghi rõ GPA), Motivation letter (tiếng Anh). Sinh viên có thể đính kèm bản scan các chứng chỉ, chứng nhận nếu có.
2. Đối với những sinh viên chưa đăng ký thi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản tại https://www.cfainstitute.org/ và đăng ký học bổng theo hướng dẫn sau: