HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TIN TỨC

Từ ngày 25/11 đến 7/12, PGS, TS Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Khoa TCNH đã có chuyến công tác tại Pháp với các hoạt động giảng dạy và gặp gỡ, trao đổi về hợp tác.

Tại Trường Kinh doanh, Đại học Rennes 1, PGS đã tham gia giảng dạy môn Cash Forecasting and Budgeting cho Chương trình Thạc sĩ Tài chính – Ngân quỹ.

Đây là chương trình thạc sĩ đào tạo tập trung duy nhất của Pháp về chuyên ngành này, được thành lập năm 1993. Kể từ 2011, chương trình thạc sĩ này đã được triển khai tại Đại học Ngoại thương bởi Trung tâm Phát triển Quốc tế (CID) trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Rennes 1 và Đại học Ngoại thương.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, PGS, TS Nguyễn Việt Dũng đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với GS, TS Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Rennes 1 và GS, TS Jean-Laurent Viviani – Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Tài chính – Ngân quỹ về việc tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác về giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài ra, PGS cũng đã gặp gỡ lãnh đạo và giảng viên-nghiên cứu viên của Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Sư phạm Cachan để trao đổi về khả năng hợp tác liên quan đến trao đổi sinh viên và giảng viên.

PGS, TS Nguyễn Việt Dũng gặp gỡ lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Sư phạm Cachan để trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai