Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn KLTN và TTTN K54

TIN TỨC

Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn KLTN và TTTN K54

Danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn KLTN và TTTN K54:
https://drive.google.com/drive/folders/1KR3-oG1a73Ex9TQgZMK2WdYyOBv4QNdE?usp=sharing

1. Đối với SV viết KLTN:
* Sinh viên xem danh sách phân công và tự liên hệ với các sinh viên cùng nhóm GVHD để gặp GVHD trao đổi và chốt tên đề tài lần 1.
* Sau khi gặp GVHD, mỗi nhóm sinh viên (theo GVHD) bầu 1 nhóm trưởng và gửi thông tin liên lạc của Nhóm trưởng cho Khoa.
* Sau khi GVHD chốt tên đề tài lần 1 cho sinh viên trong nhóm, nhóm trưởng lập danh sách tổng hợp (Theo mẫu của Khoa) và nộp lại cho Khoa (bản cứng nộp tại VP Khoa, bản mềm gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
* Thời hạn nộp tên đề tài Lần 1: 18/3/2019
* Sinh viên đủ điều kiện nhưng chưa có tên trong danh sách này, đề nghị liên hệ trực tiếp với cô Tuyết Vân - 0985266929

2. Đối với SV viết TTTN:
* Sinh viên xem danh sách phân công và tự liên hệ với các sinh viên cùng nhóm GVHD để gặp GVHD.
* Sau khi gặp GVHD, mỗi nhóm sinh viên (theo GVHD) bầu 1 nhóm trưởng và gửi thông tin liên lạc của Nhóm trưởng cho Khoa.
* Sinh viên đủ điều kiện nhưng chưa có tên trong danh sách này, đề nghị liên hệ trực tiếp với cô Tuyết Vân - 0985266929

3. Các sinh viên có tên sau đây lên Khoa nhận giấy mời Hướng dẫn của Khoa để gửi đến các GVHD của mình:
https://drive.google.com/file/d/1Z35vWFhovg1ov3FgVf2E-42q5DydcUCH/view