Giới thiệu Chương trình Tài chính Quốc tế

Cử nhân Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

Chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Quốc tế là một trong ba chương trình đào tạo tiêu chuẩn của Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương với mục tiêu chung là đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức cơ sở về tài chính - ngân hàng, các nghiệp vụ chuyên sâu về tài chính - ngân hàng, đồng thời có khả năng sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

Điểm nổi bật của chương trình cử nhân Tài chính - Ngân hàng là chương trình được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và hành nghề chuẩn quốc tế, sinh viên theo học có khả năng liên thông với các trường của Anh Quốc và các nước nói tiếng Anh khác theo chương trình 2+2 hoặc 3+1. Sinh viên sẽ được chuẩn bị sẵn sàng và/hoặc miễn nhiều môn học khi học tiếp lấy các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như chứng chỉ chuyên gia Tài trợ thương mại quốc tế (CITF - Certificate in International Trade and Finance), chứng chỉ chuyên gia Tín dụng chứng từ (CDCS - Certified Documentary Credit Specialist), chuyên gia bảo lãnh thanh toán (CDCG - Certificate for Specialists in Demand Guarantees), Ngân hàng viên chuyên nghiệp (CIB), chứng chỉ Phân tích đầu tư quốc tế công chứng (CIIA), chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính chuyên nghiệp (Chartered Financial Analyst - CFA) và chứng chỉ Kế toán Công chứng (ACCA).

Với chương trình cử nhân Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Tài chính Quốc tế, sinh viên được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng và tập trung đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, sinh viên cũng được chú trọng phát triển kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và các kỹ năng bổ trợ chung cần thiết để có thể đáp ứng yêu cầu công việc, thích nghi tốt trong môi trường làm việc toàn cầu.